Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Impozitul pe profit: reglementari fiscale de la 1 ianuarie 2014

8 sept.

Impozitul pe profit: reglementari fiscale de la 1 ianuarie 2014

Persoanele juridice vor trebuie sa indeplineasca noi conditii pentru ca veniturile din dividende sa fie neimpozabile la calculul impozitului pe profit, iar modul in care contribuabilii pot opta din nou pentru un exercitiu fiscal care corespunde cu anul fiscal, daca si-l schimbasera anterior, a fost clarificat. Noile reglementari apar in cea de-a sasea modificare a Codului fiscal, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din data de 15 noiembrie 2013, iar prevederile ei se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Noi conditii pentru ca veniturile din dividende sa fie neimpozabile la calculul impozitului pe profit

Noul act normativ clarifica si completeaza trei tipuri de venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil, care exista si acum in Codul fiscal cu urmatoarea forma:

 • dividendele primite de la o persoana juridica romana; 
 • diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare;
 • veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; in aceeasi perioada, cheltuielile reprezentand valoarea de inregistrare a acestor titluri de participare, precum si cheltuielile inregistrate cu ocazia desfasurarii operatiunilor de tranzactionare reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Noua OUG introduce completari astfel ca, de anul viitor, veniturile neimpozabile prevazute la art. 20, lit. a), b) si e) sunt reformulate astfel :

 • dividendele primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit;
 • veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina;
 • veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau uneia straine.

In cazul diferentelor favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare se mentioneaza o exceptie in noul legislatie.

Astfel, de la 1 ianuarie, aceste diferente devin impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin aceste titluri, cu exceptia celor aferente titlurilor care provin din vanzare/cesionare si din lichidarea unei persoane juridice, romane sau straine.

Potrivit OUG 102/2013, in cazul veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit, scutirea se aplica doar daca persoanele straine la care contribuabilul detine capitalul sunt situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri.

De asemenea, noua legislatie prevede ca, pentru a primi ca aceste venituri sa fie neimpozabile, contribuabilul trebuie sa detina pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele.

In plus, in cazul in care se indeplinesc toate aceste conditii, veniturile din dividende sunt neimpozabile la calcul impozitului pe profit, daca le plateste o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, potrivit noii ordonante.

Mai mult, conform OUG 102/2013, aceleasi conditii se vor aplica si in cazul dividendelor primite de la societatile din statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel, in cazul acestor dividende, in Codul fiscal deja exista conditia ca persoana juridica sa detina participatia minima de 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, pentru dividendele primite de:

 • o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala situata intr-un stat membru;
 • de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre. 

Pe langa aceasta conditie, legislatia care se va aplica de la 1 ianuarie 2014 stabileste, si in acest caz, ca, la data inregistrarii venitului din dividende, contribuabilul trebuie sa detina o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele. Inainte aceasta perioada neintrerupta era de doi ani.

 

Cum pot alege contribuabilii ca exercitiul financiar sa corespunda din nou cu anul fiscal

OUG 102/2013 le da posibilitatea contribuabililor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul caledaristic sa revina la situatia dinainte, iar cele doua sa corespunda, din nou. In acest sens, contribuabilii trebuie sa comunice schimbarea organelor fiscale teritoriale, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat.

Primul an fiscal modificat include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal, conform noului act normativ.

Astfel, confom noii OUG, daca anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale acelui trimestru calendaristic, vor constitui un trimestru in urmatoarele cazuri:

 • pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni urmatoare incheierii acelui trimestrul calendaristic, in cazul contribuabilului care declara si plateste impozitul pe profit trimestrial;
 • pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv; aceasta prevedere o aplica contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial; pentru anul fiscal modificat, ei continua efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilite inainte de modificare.

Cele doua prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic.

Potrivit noului act normativ, contribuabilii care opteaza ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat.

 

Cine trebuie sa reporteze cheltuielile cu dobanzile pentru societatile care fuzioneaza

Noua ordonanta introduce in Codul fiscal o clarificare si in ceea ce priveste contribuabilii care trebuie sa reporteze cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar.

Astfel, conform actualelor prevederi fiscale, si care raman in vigoare anul viitor, cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. 

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. Prin credit/imprumut se intelege orice conventie incheiata intre parti care genereaza in sarcina uneia dintre parti obligatia de a plati dobanzi si de a restitui capitalul imprumutat.

De asemenea, potrivit Codului fiscal in vigoare, in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare, sunt nedeductibile si se reporteaza in perioada urmatoare pana la deductibilitatea integrala.

Conform OUG 102/2013, pentru contribuabilii care isi inceteaza existenta dupa o fuziune sau divizare, dreptul de reportare se transfera contribuabililor nou-infiintati, respectiv celor care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate. Acest transfer se face proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.

In plus, in cazul in care contribuabilili nu isi inceteaza existenta dupa o operatiune de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar se imparte intre acesti contribuabili si cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente. Aceasta impartire se face proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta, se mai scrie in noul act normativ.

 

Cheltuielile cu sponsorizarile pot fi reportate

Conform noii OUG, sumele din sponsorizari, mecenat si bursele private care nu sunt scazute din impozitul pe profit se pot reporta in urmatorii sapte ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Aceasta prevedere completeaza articolul din Codul fiscal, care va ramane in vigoare anul viitor, potrivit caruia contribuabilii care fac cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat si acorda burse private, toate fiind nedeductibile, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in urmatoarea limita minima:

 • 3 la mie din cifra de afaceri;
  • in noului act normativ, se mentioneaza ca, pentru situatiile in care reglementarile contabile nu definesc indicatorul "cifra de afaceri", aceasta limita se determina potrivit normelor;
 • 20% din impozitul pe profit datorat.

 

Precizari suplimentare in cazul cheltuielilor deductibile limitat

Noua OUG adauga pe lista cheltuielilor deductibile limitate contributiile efectuate in numele angajatilor la schemele de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale UE sau apartinand SEE.

Pentru aceasta situatie raman valabile anul viitor actualele prevederi din Codul fiscal, dar care au fost reformulate. Astfel, aceste contributii se efectueaza in numele angajatilor la fondurile de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in materie, si nu in conformitate cu legislatia in vigoare, cum se prevedea anterior.

In plus, aceste cheltuielile sunt deductibile in limita echivalentului in lei a 400 de euro pentru fiecare participant, intr-un an fiscal, nu anual pentru o persoana, cum era vechea formulare.

 

De asemenea, noua OUG legifereaza mai clar valoarea dobanzilor aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, dobanzi care sunt deductibile limitat.

Astfel, aceste dobanzi raman deductibile limitat, numai ca noua OUG precizeaza ca deductibilitatea se acorda:

 • in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumuturile in lei, in vigoare la data restituirii imprumutului, si, respectiv,
 • nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta, care sunt obtinute de la alte entitati si pentru care deductibilitatea este limitata la nivelul ratei dobanzii anuale de 9%; acest nivel al ratei dobanzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004, fiind actualizat prin hotarare a Guvernului.