Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Ghid practic: Cum iti pregatesti firma pentru inspectia fiscala

8 sept.

Ghid practic: Cum iti pregatesti firma pentru inspectia fiscala

Fiecare contribuabil poate trece oricand printr-o inspectie fiscala, desi legislatia nu prevede nici o frecventa cu care trebuie efectuate aceste controale. Data la care poate avea loc aceasta depinde de analiza asupra contribuabililor pe care inspectorii o actualizeaza periodic.

1) Ce reprezinta inspectia fiscala

Inspectia fiscala este reglementata de Codul de procedura fiscala, la titlul VII, care o defineste astfel: 

Inspectia fiscala are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.

Astfel, inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. In cazul contribuabililor cu sedii secundare, inspectia fiscala se face, de regula, concomitent la sediul principal si la sediile secundare de catre organul fiscal competent.

De asemenea, conform Codului de procedura fiscala, inspectia fiscala are urmatoarele atributii:

 • constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
 • analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;
 • sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

Pentru ducerea la indeplinire a acestor atributii, organul de inspectie fiscala va proceda la:

 • examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;
 • verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;
 • discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;
 • solicitarea de informatii de la terti;
 • stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si/sau stabilita, dupa caz, la momentul inceperii inspectiei fiscale;
 • stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;
 • verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;
 • dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;
 • efectuarea de investigatii fiscale potrivit examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;
 • aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale;
 • aplicarea de sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens proces-verbal.

In plus, in Codul de procedura fiscala, se mentioneaza ca formele de inspectie fiscala sunt:

 • inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinata;
 • inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata.

De asemenea, in cadrul unei inspectii fiscale, se aplica doua proceduri de control:

 • controlul inopinat reprezinta verificarea faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;
 • controlul incrucisat consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.

 

2) Cand poate veni Fiscul in inspectie si cat sta

Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, conform Codului de procedura fiscala.

Acum cativa ani se prevedea ca fiecare contribuabil sa fie subiectul unei verificari o data pe an. In prezent, conform unei ordonante de urgenta adoptate de Guvern la sfarsitul lunii august 2013, doar pentru IMM-uri s-a stabilit ca inspectia fiscala sa se efectueze o singura data in trei ani de zile. Aceasta ordonanta urmeaza sa modifice si completeze Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

Sistemul de administrare fiscala din Romania nu este deloc asa cum ar trebui sa fie, iar procesul de gestiune a inspectiilor fiscale nu face deloc exceptie. Legea nu mai prevede o frecventa obligatorie a inspectiilor fiscale, ceea ce lasa la latitudinea administratiilor financiare selectarea contribuabililor pentru control. Asadar, in practica in acest moment lucrurile difera de la caz la caz: sunt contribuabili controlati periodic, unii chiar lunar sau trimestrial, pentru rambursari de TVA, altii nu au facut obiectul verificarilor fiscale de la infiintare si pana la incetarea activitatii.

Potrivit, Codului de Procedura Fiscala, durata inspectiei fiscale este de maximum 6 luni la marii contribuabili si 3 luni la IMM-uri.

In practica, lucrurile stau insa cu totul diferit, inspectorii fiscali folosind o sumedenie de <trucuri> pentru a prelungi sau a amana, uneori nejustificat, o inspectie. Dintre acestea putem mentiona solicitarea unor informatii care uneori nu sunt relevante pentru inspectia respectiva, de exemplu, solicitarea dosarului preturilor de transfer la o inspectie pentru rambursarea de TVA, sau intreruperea inspectiei pentru efectuarea unui numar mare de verificari incrucisate la contribuabili aflati in administrarea altor unitati fiscale.

 

3) Care sunt etapele unei inspectii fiscale si ce se intampla in timpul acestora

Principalele etape ale unei inspectii fiscale, in aceasta ordine, sunt urmatoarele, in functie de rezultate:

 • selectarea contribuabililor pentru inspectie; Codul de Procedura Fiscala nu prevede criteriile in functie de care organul de inspectie fiscala alege contribuabilii carora le va face inspectia;
 • comunicarea avizului de inspectie;
 • inceperea inspectiei si eventualele intreruperi ale acesteia; inspectia nu poate incepe mai devreme de data inscrisa pe avizul de inspectie; inspectorii au obligatia sa consemneze data la care incepe inspectia in registrul unic de control al firmei, deoarece de la aceasta data se calculeaza durata inspectiei fiscale;
 • solicitarea de explicatii scrise de la contribuabil, daca este cazul;
 • prezentarea de catre echipa de inspectie a proiectului de raport; de obicei, contribuabilul are aproximativ 24 de ore pentru a-l citi si analiza;
 • discutia finala dintre contribuabil si echipa de inspectie;
 • prezentarea punctului de vedere in scris de catre contribuabil si/sau a declaratiei scrise, daca exista divergente in timpul discutiei finale;
 • emiterea raportului de inspectie fiscala de catre echipa de inspectie;
 • emiterea deciziei de impunere;
 • inceperea executarii silite sau contestatia la executare;
 • contestarea raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere;
 • atacarea, de catre contribuabil a raspunsului la contestatie la Curtea de Apel;
 • atacarea deciziei Curtii de Apel la Curtea Suprema de Justitie a Romaniei;
 • atacarea deciziei Curtii Supreme la Curtea Europeana de Justitie.

Ultimele opt etape le parcurg doar contribuabil nemultumiti de decizia de discutia finala cu inspectorii si de raportul intocmit de acestia.

Specialistii de la TPS precizeaza ca pot exista si inspectii fara aviz, in cazul in care riscul identificat de organul fiscal este unul major, precum o sesizare venita de la alte institutii publice.

Atentie! Toate obligatiile suplimentare de plata, constatate in urma inspectiilor fiscale, trebuie achitate de catre contribuabili in functie de data comunicarii deciziilor, dupa cum urmeaza:

 • pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1—15 din luna;
 • pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16—31 din luna.

 

4) Documentatia pe care trebuie sa o pregatesti

Pentru a-si gasi tintele de inspectat, inspectorul fiscal face o analiza de risc, pe care o actualizeaza in permanenta, iar pentru contribuabili, riscul fiscal este posibilitatea ca organele de control sa stabileasca obligatii fiscale suplimentare de plata. Astfel, factorii de risc pe care ii poate lua in calcul Fiscul sunt:

 • tot ce iese din comportamentul normal, raportat la performantele companiei/industriei; de exemplu: inregistrezi pierderi mai multi ani consecutiv/fluctuatii de profit/necorelarea intre rezultatele financiare si taxele platite;
 • tranzactii cu parti afiliate rezidente sau nerezidente;
 • tranzactii cu societati aflate in paradisuri fiscale;
 • contracte de servicii si de licentiere pentru care se platesc sume semnificative;
 • structuri de remunerare/beneficii acordate personalului;
 • evenimente speciale: dezinvestitii, achizitii, fuziuni, schimbari ale modelului de afaceri,
 • externalizarea unor departamente, etc.

Astfel, documentele pe care trebuie sa le pregatiti pentru o inspectie fiscala sunt urmatoarele:

 • Registrul de Evidenta Fiscala, daca platiti impozit pe profit;
 • Documente justificative pentru serviciile primite de catre societate;
 • Documente pentru cheltuielile efectuate in scopul promovarii vanzarilor (politica comerciala, politica campaniei promotionale, decizii interne);
 • Documente aferente urmatoarelor situatii:
  • lipsuri de la inventar (decizii interne, note contabile, etc.);
  • pierderi tehnologice (decizii interne, decizii ale organelor abilitate pentru stabilirea normelor de consum, detalii tehnice ale utilajelor, etc.);
  • casarea mijloacelor fixe (decizii interne, note contabile, etc.);
  • reduceri comerciale si discounturi (politicile aplicate, contracte, etc.);
  • sponsorizari (politici interne privind activitatea de sponsorizare).
 • Certificatele de rezidenta fiscala ale beneficiarilor de venituri (sa fie conforme cu cerintele legislatiei nationale);
 • Documente justificative pentru cheltuielile estimate inregistrate in perioadele fiscale verificate (contracte, ordine de cumparare);
 • Documentele care au legatura cu amortizarea mijloacelor fixe (Registrul mijloacelor fixe, procese verbale de punere in functiune);
 • Dosarul preturilor de transfer;
 • Documente ce justifica dreptul de deducere;
 • Documente ce atesta scutirea de TVA;
 • Corelatii intre balante, jurnale de TVA si declaratii de TVA;
 • Documentul care atesta plata TVA catre bugetul de stat;
 • Documente din care sa rezulte calitatea beneficiarilor in cazul serviciilor intracomunitare, sediul activitatii/sedii fixe ale beneficiarilor serviciilor.

Ei mai spun ca legea nu da nicio indicatie despre cate documente sunt necesare si suficiente pentru a sustine daca o cheltuiala are sens din punct de vedere al afacerii respective, respectiv nu este artificiala si, in consecinta, este deductibila, iar practica arata ca doar acolo unde exista explicatii pertinente, insotite de rapoarte si documente justificative, precum si transparenta privind determinarea onorariilor serviciilor, autoritatile fiscale accepta deductibilitatea cheltuielilor.

In plus, contribuabilii trebuie sa fie atenti la locul prestarii serviciilor din documente si la costurile declarate de actionari.

In avizul inspectiei se precizeaza urmatoarele informatii:

 • Forma de inspectie fiscala, partiala sau generala;
 • Perioada verificata pentru fiecare impozit/contributie;
 • Locul desfasurarii inspectiei fiscale, la sediul contribuabilului/organului fiscal/alt sediu ales de comun acord;
 • Metoda de control, prin sondaj/electronic;
 • Posibilitatea de a solicita amanarea datei inceperii controlului.

Amanarea inspectiei se solicita doar o singura data si se aproba sau se solicita de catre organul fiscal prin decizie.

In cazul in care se aproba amanarea, decizia va contine si data la care a fost reprogramata inspectia fiscala.

Atentie! In prima parte a lunii august 2013, ANAF a impus noi formulare pentru inspectia fiscala, dupa ce le-a abrogat pe celelalte. Astfel, "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane juridice" din Ordinul ANAF 1.021/2013 si “Decizia privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspectiei fiscale”, cod 14.13.02.99/3 au intrat in vigoare la 8 august 2013, data la care au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 501.

5) Care sunt drepturile si obligatiile fiecarei parti in timpul inspectiei

Potrivit Codului de Procedura Fiscala, contribuabilii trebuie sa le asigure inspectorilor un spatiu adecvat unde sa-si poata desfasura activitatea si sa pastreze in siguranta documentele, iar inspectia se poate desfasura doar in timpul orelor de munca.

In plus, pe durata inspectiei, contribuabilii sunt obligati sa colaboreze cu inspectorii fiscali, dar au si dreptul de a fi informati de catre echipa de control despre cum decurge aceasta. De asemenea, cei verificati au dreptul sa se impotriveasca reverificarii unei perioade care a facut deja obiectul unei inspectii fiscale. Reverificarea se face doar prin decizia conducatorului autoritatii fiscale, in situatia cand apar elemente noi ce nu au fost cunoscute primei echipei de inspectie.

In functie de solicitarile inspectorului, contribuabilul poate solicita o pauza in care sa se consulte cu avocatul sau contabilul.

Pe durata inspectiei, inspectorii pot cere lamuriri si explicatii scrise, daca sunt nemultumiti de primele. Pentru explicatii, contribuabilul primeste o lista cu intrebari punctuale la care trebuie sa se raspunda intr-o perioada de timp care va fi agreata de comun acord.

Recomandari pentru contribuabili:

 • sa nu se grabeasca sa raspunda si sa nu scrie mai mult decat este necesar;
 • sa foloseasca un limbaj clar, concis si la obiect, fara a face referinta la elemente care nu au legatura cu subiectul;
 • inainte sa inmaneze echipei de inspectie raspunsurile, sa le confirme continutulcu avocatul sau consultantul fiscal, deoarece o exprimare nefericita poate genera mari complicatii.

Potrivit Codului de Procedura Fiscala, contribuabilii trebuie sa le asigure inspectorilor un spatiu adecvat unde sa-si poata desfasura activitatea si sa pastreze in siguranta documentele, iar inspectia se poate desfasura doar in timpul orelor de munca.

In plus, pe durata inspectiei, contribuabilii sunt obligati sa colaboreze cu inspectorii fiscali, dar au si dreptul de a fi informati de catre echipa de control despre cum decurge aceasta. De asemenea, cei verificati au dreptul sa se impotriveasca reverificarii unei perioade care a facut deja obiectul unei inspectii fiscale. Reverificarea se face doar prin decizia conducatorului autoritatii fiscale, in situatia cand apar elemente noi ce nu au fost cunoscute primei echipei de inspectie.

In plus, contribuabilul trebuie sa verifice daca inspectorul detine:

 • legitimatia de verificare fiscala, care atesta imputernicirea speciala a titularului in fata contribuabilului; aceasta este nominala, netransmisibila si trebuie semnata de presedintele ANAF;
 • ordin de serviciu semnat de conducatorul structurii cu atributii de verificare fiscala, fara de care legitimatia nu este valabila.

6) Cum si cine reprezinta societatea in fata Fiscului

Pentru a depasi cu succes inspectia, se recomanda contribuabilor sa adopte urmatoarea atitudine:

 • sa stabileasca de la bun inceput un raport de egalitate cu echipa de inspectie, respectiv nici umila, nici agresiva;
 • sa aiba cunostinte solide ale legislatiei relevante;
 • sa fie atentie la solicitarea asistentei de specialitate; o parte terta intre contribuabil si inspector sa apara doar in momentul in care este absolut necesar, astfel incat aceasta din urma sa interpreteze gresit prezenta unui avocat sau a unui consultant fiscal.

In plus, sa fie implicati in inspectia fiscala cat mai putini oameni, dar experimentati, pentru a nu exista scurgeri de informatii si sa li se furnizeze inspectorilor doar informatiile solicitate.

Se recomanda ca in momentul in care Fiscul anunta ca va efectua inspectia, contribuabilul sa comunice permanent cu echipa de control, sa pregateasca documentele si rapoartele cerute si sa apeleze imediat la ajutorul unui specialist, atunci cand simte ca lucrurile scapa de sub control.

Regula de baza in cazul unei inspectii fiscale este cea valabila in medicina: preventia este de preferat tratamentului.

Atata vreme cat evidentele fiscale si contabile sunt intocmite riguros si in conformitate cu legea, se reduce semnificativ riscul in momentul unei inspectii fiscale. Asadar, e bine ca fiecare contribuabil sa isi aleaga cu grija contabilul si/sau consultatul fiscal, sa ceara opinia specialistilor atunci cand are de-a face cu operatiuni complexe sau unde i se pare ca lucrurile nu sunt suficient de clare. O verificare periodica facuta de un expert independent, de exemplu audit financiar, revizie fiscala, etc, este, de asemenea, recomandata atunci cand contribuabilul nu a facut obiectul unei inspectii fiscale de multa vreme. Toate aceste lucruri ajuta la pastrarea unor evidente fiscale <curate> sau cel putin pun in garda din timp contribuabilul asupra eventualelor riscuri, evitandu-se surprizele neplacute.

Conform legii, administratorul si seful departamentului financiar contabil au dreptul sa reprezenta compania in fata inspectorilor fiscali.

De asemenea, exista posibilitatea ca un consultant fiscal sau un avocat specializat sa fie implicat in acest proces, in baza unui contract de prestari de servicii incheiat cu contribuabilul supus controlului. Pe langa cunostintele foarte bune de natura tehnica, orice contribuabil care este supus inspectiei fiscale trebuie sa gestioneze foarte bine elementele de inteligenta emotionala in relatia cu inspectorii fiscali.

Controlul fiscal este de fapt un proces care presupune comunicarea intre oameni aflati in principiu pe pozitii opuse. Modul in care se gestioneaza aceasta comunicare, precum si emotiile si in general relatia cu inspectorii fiscali este, de multe ori, mai importanta decat faptele in sine.

7) Intreruperea inspectiei fiscale

Intreruperea inspectiei fiscale se face doar pentru motive intemeiate si in baza unui document oficial emis de conducatorul autoritatii fiscale.

Conform Ordinul ANAF nr. 467/2013 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254, din 8 mai 2013, data la care  a intrat in vigoare, inspectia fiscala poate fi suspendata si atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:

• pentru efectuarea unuia sau mai multor controale incrucisate, in vederea verificarii suspiciunilor identificate in legatura cu documentele si operatiunile impozabile ale contribuabilului supus inspectiei fiscale;
• pentru ducerea la indeplinire a unor masuri cuprinse in „Dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala” care sunt in legatura cu obiectul inspectiei fiscale in derulare;
• pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;
• pentru efectuarea unei expertize, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea determinarii starii de fapt fiscale;
• pentru efectuarea de cercetari specifice in vederea identificarii unor persoane sau stabilirii realitatii unor tranzactii;
• la solicitarea scrisa a contribuabilului, ca urmare a aparitiei unei cauze justificate, confirmata de echipa de inspectie fiscala. Pe parcursul unei inspectii fiscale contribuabilul poate solicita suspendarea acesteia numai o singura data;
• pentru solicitarea unor informatii suplimentare de la autoritatile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care Romania are incheiate conventii internationale pentru schimburi de informatii in scopuri fiscale;
• pentru solicitarea elaborarii si prezentarii dosarului preturilor de transfer sau a dosarului tranzactiei, dupa caz;
• la solicitarea structurii din cadrul ANAF care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala, pentru valorificarea unor informatii din documente rezultate din alte actiuni de inspectie fiscala, primite de la alte institutii ale statului sau obtinute de la terti;
• pentru solutionarea contestatiei formulate impotriva unui act administrativ fiscal emis anterior, pentru acelasi contribuabil, care poate influenta rezultatele inspectiei fiscale in curs;
• pentru solicitarea de informatii sau documente de la alte institutii sau terti, in legatura cu obiectul inspectiei fiscale, ori pentru finalizarea altor actiuni de control la acelasi contribuabil care pot influenta rezultatele inspectiei fiscale in curs;
• in cazul in care, la data prevazuta pentru inceperea inspectiei fiscale, reprezentantul legal al contribuabilului nu este prezent la locul de desfasurare a inspectiei fiscale si nici nu a desemnat un imputernicit sa il reprezinte in relatia cu organele fiscale;
• cand finalizarea inspectiei fiscale depinde, in tot sau in parte, de pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, ca urmare a atacarii unei decizii emise in solutionarea contestatiilor, prin care s-a dispus desfiintarea unui act administrativ fiscal;
• pentru emiterea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile in legatura cu un act administrativ fiscal, emis anterior, pentru acelasi contribuabil, care poate influenta rezultatele inspectiei fiscale in curs;
• pentru efectuarea verificarilor la ceilalti membri ai grupului fiscal unic, considerat in sensul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform aceluiasi ordin, propunerea de suspendare va fi facuta in scris de catre organele de inspectie fiscala prin intocmirea unui referat ce va contine unul din motivele enumerate. Daca se avizeaza favorabil, referatul va fi supus aprobarii conducatorului inspectiei fiscale. Ulterior, organele fiscale comunica contribuabilului, in scris, data de la care se suspenda actiunea de inspectie fiscala.

8) Reluarea inspectiei fiscale suspendate

Conform Ordinul ANAF nr. 467/2013 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, inspectia fiscala se reia in functie de motivul care a determinat suspendarea:

 • daca au fost identificate circuite de fraudare a bugetului general consolidat sau au fost constatate fapte care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni de evaziune fiscala, inspectia fiscala se va relua numai dupa primirea informatiilor, documentelor sau a altor inscrisuri solicitate, iar organul fiscal solicitant va fi informat de indata, pentru a nu finaliza inspectia fiscala;
 • daca inspectia a fost suspendata pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale, ea va reluata dupa data aprobarii deciziei Comisiei fiscale centrale.
 • daca inspectia a fost intrerupta pentru efectuarea unei expertize sau pentru efectuarea de cercetari specifice in vederea identificarii unor persoane sau stabilirii realitatii unor tranzactii, ea va fi reluata dupa data primirii raportului de expertiza si, respectiv, dupa data primirii raspunsului cu privire la identificarea unor persoane implicate in tranzactiile verificate sau stabilirea realitatii unor tranzactii;
 • daca inspectia a fost suspendata la solicitarea scrisa a contribuabilului, ca urmare a aparitiei unei cauze justificate, confirmata de echipa de inspectie fiscala, reluarea se va face doar dupa data aprobata de organul de inspectie fiscala ca termen-limita de suspendare a inspectiei fiscale.

De asemenea, inspectia poate fi reluata, in functie de motivul suspendarii initiale, dupa data primirii informatiilor sau documentelor de la alte institutii ori terti sau dupa data la care hotararea judecatoreasca a ramas definitiva si irevocabila. Data reluarii inspectiei fiscale va fi comunicata in scris contribuabilului.

Aceasta reluare se va face pe baza referatului intocmit de echipa de inspectie fiscala, care va contine propuneri privind indeplinirea conditiei de reluare a inspectiei fiscale si tratamentul fiscal aplicabil situatiei care a stat la baza suspendarii. Referatul va fi supus avizarii sefului de serviciu coordonator si aprobarii conducatorului inspectiei fiscale competent.

9) Restructurarea ANAF poate modifica relatia cu inspectorii fiscali

Din pacate, avem de-a face in marea majoritate a cazurilor cu aceeasi abordare <form over substance> si aceeasi inspectori demotivati de conditiile in care lucreaza, lucruri datorate sistemului care a evoluat si functioneaza defectuos.

Activitatea ANAFa fost reoganizata, prin Hotararea de Guvern nr. 520/2013privind organizarea si functionarea ANAF, care a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 473, din 30 iulie 2013, in opt directii regionale, care au sedii in Iasi, Galati, Ploiesti, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, Bucuresti.

In plus, toate unitatile fiscale din tara au fost reorganizate, iar in prezent apartin uneia dintre noile directii regionale, conform unui Ordinului ANAF nr. 2211/2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 in 2 septembrie 2013, data la care a intrat in vigoare:
• Directia Regionala a Finantelor Publice Ploiesti va cuprinde 34 de unitati fiscale
• Directia Regionala a Finantelor Publice Timisoara va avea 26 de unitati fiscale
• Directia Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca vor apartine 30 de unitati fiscale
• Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi va cuprinde 29 de unitati fiscale
• in Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov vor fi 33 de unitati fiscale
• De Directia Generala Regionala A Finantelor Publice Craiova vor apartine26 de unitati fiscale
• Directia Generala Regionala A Finantelor Publice Galati va cuprinde 27 de  unitati fiscale
• Directie regionala Bucuresti va ingloba noua unitati fiscale.

HG nr. 520/2013 clarifica Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de administrare fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 389, din 29 iunie 2013 si care a fost elaborat in cadrul procesului de accelerare a reformei administrative a ANAF.

In plus, reorganizarea ANAF prevede ca vor fi desfiintate Autoritatea Nationala a Vamilor si Garda Financiara, iar atributiile acestora vor fi transferate unei noi entitati, Directia generala antifrauda fiscala. In cadrul careia vor functiona directii regionale antifrauda fiscala, conduse de inspectori generali adjuncti antifrauda, iar sediile vor fi in Suceava, Constanta, Alexandria, Targu-Jiu, Deva, Oradea, Sibiu, Bucuresti.