Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

#COVID19 Condițiile oficiale pentru măsurile de sprijin IMM, plata șomajului tehnic și zilele libere pentru părinți pe perioada de urgență

3 mai

#COVID19 Condițiile oficiale pentru măsurile de sprijin IMM, plata șomajului tehnic și zilele libere pentru părinți pe perioada de urgență

Actele normative care reglementează sprijinul acordat de Guvern IMM-urilor și angajaților în contextul crizei generate de pandemia COVID-19 au fost publicate în Monitorul Oficial de astăzi, 21 martie 2020.

Programul IMM INVEST – împrumuturi pentru IMM

Conform OUG 29/2020, publicată astăzi, IMMurile vor putea beneficia prin Programul IMM INNVEST de garanții de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții valoarea maxima a finanțării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare,
una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

Amânări plata taxelor și impozitelor locale

Termenul de 31 martie pentru plata cu anticipație a impozitului/taxelor pe clădiri, terenuri, mijloacele de transport se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

Amânări plata chiriei și utilități

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Șomajul tehnic

Pentru perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de COVID-19, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar numai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut (5.429 lei).

Pot beneficia de aceste indemnizații salariații angajatorilor care fie:

întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autorități pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei
reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. În acest caz, angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la această dată. Angajatorii trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să reiasă ca au înregistrat o diminuare a încasărilor din luna anterioară cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și nu au capacitate financiară pentru a plăti toți salariații. Modelul de declarație va fi disponibil urmare a unui ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene.

Pentru acordarea acestor indemnizații, angajatorii trebuie să depună electronic la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în raza cărora își au sediul social o cerere însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație. Acestea se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Conform OUG 30/2020, plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru aceste indemnizații se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor și se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene.

Pentru aceste indemnizații calculul, reținerea și plata impozitului de venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj până cel târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care se fae plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Zile libere părinți

Zilele libere plătite se acordă la cererea unuia dintre părinți pentru zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare (următoare vacanță școlară este programată pentru 4 – 21 aprilie 2020). HG 217/2020 publicată astăzi prevede că pentru fiecare zi liberă angajatorul acordă o indemnizației de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salariul mediu brut (5.429 lei). Angajatorul va face această plată și o va solicita la decontare electronic agenției pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea. Decontarea se va realiza conform hotărârii publicate astăzi în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

UPDATE: Termene depunere declarații fiscale

Deși inițial Ministrul de Finanțe anunțase că se prorogă termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020 la 25 aprilie 2020, această facilitate nu a mai fost adoptată. Ministerul Finanțelor Publice a anunțat astăzi că „s-a decis renunțarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declarațiilor”.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Monitorul Oficial (numerele 230, 231/21.03.2020)