Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Firmele utilizeaza in desfasurarea activitatii lor o serie de informatii, care daca ar fi dezvaluite le-ar putea produce prejudicii pe termen scurt, mediu si lung. Astfel ca protejarea informatiilor confidentiale este esentiala, mai ales atunci cand acestea sunt utilizate si de salariati pentru indeplinirea atributiilor mentionate in fisele de post.

Ce este clauza de confidentialitate?

Pe langa elementele esentiale pe care contractul individual trebuie sa le cuprinda, mentionate la art.17, alin.3 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, mai pot fi introduse si alte clauze specifice care pot fi negociate intre parti.

Intre aceste clauze specifice, art.20, alin.2, lit.c din Codul muncii mentioneaza si clauza de confidentialitate, care este detaliata la art. 26 din acelasi Cod.

Art. 26 – (1) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.
(2) Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.”

Aceasta clauza este o clauza facultativa si nu obligatorie, ea putand fi negociata si introdusa de parti in contractul individual de munca atat initial, cat si pe parcurs, printr-un act aditional.

Prin intermediul clauzei de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.

In consecinta, prin intermediul acestei clauze se poate stabili o obligatie de a nu face pentru ambele parti ale contractului individual de munca.

In practica insa, obligatia de confidentialitate cuprinsa in aceasta clauza se adreseaza, in majoritatea situatiilor, salariatului.

Respectarea clauzei de confidentialitate nu presupune primirea unei compensatii de catre salariat, asa cum se intampla in cazul clauzei de neconcurenta, cand angajatorul trebuie sa ii plateasca salariatului o indemnizatie in perioada in care clauza de neconcurenta isi produce efectele.

Clauza de confidentialitate isi produce efectele daca este prevazuta in documentele expres mentionate de Codul muncii si ne referim aici la regulamentele interne, contractele colective de munca sau contractele individuale de munca.

In practica, in regulamentele interne si in contractele colective de munca sunt incluse clauze de confidentialitate cu caracter general, aplicabile tuturor salariatilor. Ulterior, angajatorii aleg sa particularizeze clauzele de confidentialitate raportat la categoriile de pozitii din societate si la informatiile cu care aceste categorii de personal intra in contact, punand un accent deosebit pe mentionarea expresa si pe definirea corecta, completa si explicita a informatiilor confidentiale.

Efectul clauzei de neconcurenta il reprezinta obligatia partilor de a nu transmite date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului.

Prin intermediul clauzei de confidentialitate se interzice doar transmiterea informatiilor ce au fost declarate confidentiale in cuprinsul clauzei de confidentialitate si nu orice date sau informatii de care au luat cunostinta partile in timpul executarii contractului.

Obligatia de confidentialitate exista atat pe durata executarii contractului, cat si dupa incetarea acestuia. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii nu stabileste o durata maxima in care clauza de confidentialitate isi poate produce efectele, astfel ca dupa data incetarii contractului individual de munca aceasta isi produce efectele pe perioada convenita de parti si cuprinsa expres in clauza.

Nerespectarea clauzei de confidentialitate de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese, se precizeaza la alineatul 2 al art.26 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Incalcarea obligatiei de confidentialitate de catre salariat poate determina si raspunderea disciplinara a acestuia, in masura in care aceasta este considerata abatere disciplinara, raspunderea disciplinara putand fi cumulata in aceasta situatie cu raspunderea patrimoniala.

Recrutati noi angajati? Puteti incheia un contract de confidentialitate pentru protejarea informatiilor

Distinct de clauza de confidentialitate, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii face referire si la un contract de confidentialitate. Art.17, alin.7 din Codul muncii stabileste urmatoarele:

Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.”

Prevederile legale expuse anterior fac referire la un contract incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca cu salariatul. O persoana dobandeste calitatea de salariat numai dupa semnarea contractului individual de munca, in acest sens relevante fiind prevederile art. 10 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Rezulta firesc ca acest contract este incheiat cu candidatul selectat de angajator pentru ocuparea postului liber. In practica, acest tip de contract poate fi utilizat in timpul procesului de recrutare daca este necesara furnizarea unui numar minim de informatii ce pot avea caracter confidential. Astfel de informatii pot fi reprezentate de pachetul de beneficii pe care angajatorul il acorda persoanei ce va ocupa pozitia pentru care face recrutarea.

Fata de clauza de confidentialitate, care poate fi cuprinsa in contractul individual de munca inca de la momentul incheierii acestuia sau ulterior, pe parcursul derularii raporturilor de munca pana la incetarea acestora, constatam ca acest contract de confidentialitate se incheie anterior inceperii raporturilor de munca, anterior semnarii contractului de munca.