Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Biroul de Asistenta contribuabili al Agentiei Nationale de Administare Fiscala (ANAF) a confirmat ca, de la 1 ianuarie 2014, toate persoanele juridice trebuie sa-si ceritfice declaratia anuala de impozit pe profit.

Certificarea declaratiilor a fost introdusa acum sase ani, dar aplicarea ei a fost amanata de trei ori, termenul fiind prelungit prin acte normative ale Guvernului. Anul trecut, Guvernul si Ministerul de Finante n-au mai modificat termenul la care intra in vigoare certificarea declaratiilor anuale de impozit pe profit, astfel ca procedura se aplica de anul acesta. 

Conform art. 83 alin. (5) din Codul de Procedura Fiscala, declaratia fiscala anuala de impozit pe profit a contribuabililor persoane juridice, formularul 101, trebuie certificata de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea. 

Certificarea declaratiilor anuale de impozit pe profit consta in verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratii pe baza informatiilor si documentelor prezentate de contribuabili. Astfel, consultantul fiscal emite o nota de certificare, care insoteste declaratia anuala de impozit pe profit si in care se mentioneaza daca certificarea se face cu rezerve sau fara.

Certificarea obligatorie a declaratiilor anuale de impozit pe profit a fost introdusa prin OG nr. 47/2007, prin care se stabilea ca se aplica de la 1 ianuarie 2008. Apoi, prin OG nr. 19/2008, certificarea declaratiilor a fost suspendata pana la data de 1 ianuarie 2010, iar prin OUG nr. 35/2011, termenul de aplicare a prorogat pana la 1 ianuarie 2013.

In plus, Legea nr. 162/2012, a amanat certificarea declaratiilor anuale de impozit pe profit pana la 1 ianuarie 2014. Pana in prezent, Executivul si Ministerul de Finante au lasat nemodificat acest ultim termen de intrare in vigoare a certificarii declaratiilor anuale de impozit pe profit.

Pe 8 ianuarie 2014, un reprezentant al Biroului de Asistenta contribuabili din cadrul ANAF, respectiv Valentina Bulac, a confirmat, telefonic, ca de la 1 ianuarie 2014 toti contribuabilii persoane juridice trebuie sa-si certifice declaratiile fiscale anuale de impozit pe profit. Prima data limita pana cand ei trebuie sa faca acest lucru este 25 martie 2014.

Atentie! Activitatea de consultanta fiscala poate fi desfasurata numai de consultantii fiscali inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, la sectiunea membri activi. Conform CCF, la sfarsitul anului 2013, in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sunt inscrisi 5911 membri, persoane fizice, din care 4529 consultanti fiscali activi, precum si un numar de 462 societati de consultanta fiscala.

"In situatia in care certificarea declaratiilor fiscale de catre consultantii fiscali va fi aprobata prin act normativ, Consiliul superior al CCF va asigura elaborarea legislatiei secundare, respectiv Norme tehnice de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor persoane juridice, prin care sa se stabileasca principiile generale aplicabile activitatii de certificare a declaratiilor, cu respectarea cerintelor cuprinse in standardele profesionale si in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, proceduri ce ar putea fi supuse, dupa caz, avizului Ministerului Finantelor Publice. Consideram ca modificarile ce vor fi aduse Codului de procedura fiscala pe aceasta tema, nu vor impune consultantilor fiscali conditii suplimentare speciale, astfel incat certificarea declaratiilor fiscale va putea fi efectuata de catre toti consultantii fiscali, membri ai Camerei Consultantilor Fiscali", a spus Consiliul superior al CCF pentru AvocatNet.ro, intr-un articol publicat la inceputul lunii decembrie 2013.

De asemenea, in acest moment este greu de estimat cat va costa certificarea declaratiilor anuale de impozit pe profit, atata vreme cat nu exista norme de aplicare pentru aceasta procedura, care sa precizeze clar ce firme sunt vizate de noua obligatie sau cat de detaliat trebuie sa fie procesul de certificare a declaratiilor fiscale.

 

Compania pregateste declaratia anuala de impozit pe profit

In prezent este in vigoare, din 3 martie 2011, Hotararea CCF nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea. 

Potrivit Hotararii CCF nr. 4/2011, compania pregateste declaratia anuala de impozit pe profit si este raspunzatoare pentru intocmirea documentelor contabile, pentru acuratetea inregistrarilor contabile, precum si pentru intocmirea si acuratetea registrelor fiscale. In plus, compania, prin reprezentantii sai, trebuie sa dea o declaratie pe propria raspundere privind conformitatea inregistrarilor si a politicilor contabile cu referentialul contabil romanesc in vigoare.

De asemenea, compania pune la dispozitia consultantului fiscal documente si informatii in vederea verificarii elementelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce face obiect al certificarii. Toate informatiile trebuie solicitate in scris de catre consultantul fiscal. Daca aceste documente sunt confidentiale, consultantul fiscal da o declaratie de pastrare a confidentialitatii informatiilor la care are acces.

In plus, tratamentul fiscal al operatiunilor economice reflectate in documentele financiar-contabile si care sunt inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce urmeaza a fi supusa certificarii se verifica prin sondaj.

Totodata, consultantul fiscal trebuie sa ia in considerare pragul de semnificatie, atunci cand certifica declaratiile anuale de impozit pe profit. In plus, in elaborarea raportului de certificare, consultantul fiscal impune un nivel acceptabil al pragului de semnificatie, astfel incat sa poata detecta din punct de vedere cantitativ denaturarile semnificative. Astfel, in stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii pentru verificarea calculului impozitului pe profit, consultantii fiscali se vor baza in primul rand pe rationamentul lor profesional, precum si pe procedurile analitice si pe intelegerea in ansamblu a companiei si a mediului economic in care aceasta activeaza.

Totusi, pentru stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii, in anumite cazuri, pentru consultantul fiscal va fi util sa se aplice un procentaj dintr-o anumita valoare de referinta. In plus, pentru stabilirea valorii de referinta utilizate pentru determinarea pragului de semnificatie/materialitatii se vor utilize informatiile fiscale relevante, cum ar fi:
ponderea fiecarei categorii de venit neimpozabil, in totalul veniturilor neimpozabile;
ponderea fiecarei categorii de cheltuiala nedeductibila, in totalul cheltuielilor nedeductibile
De altfel, consultantii fiscali sunt obligati sa isi utilizeze rationamentul profesional pentru a stabili daca cele mentionate mai sus sunt adecvate circumstantelor individuale.

Pe langa aceste reguli, verificarea declaratiei anuale de impozit pe profit trebuie sa urmareasca cel putin elementele mentionate in mod specific in cuprinsul titlului II "Impozit pe profit" din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, printre care sunt veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, elementele similare veniturilor si cheltuielilor, reevaluarile, cheltuielile nedeductibile si cu deductibilitate limitata, gradul de indatorare, provizioanele, amortizarea, cheltuielile/veniturile angajate etc.

Rezultatele certificarii vor fi consemnate intr-un document numit raport de certificare, care va fi inaintat companiei si va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

Totusi, certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune verificarea politicii/ documentatiei privind preturile de transfer, a politicilor comerciale si a politicilor contabile aplicate de companie, a pierderii fiscale reportate si a altor elemente fiscale ce vin din perioadele anterioare si care produc efecte in perioada supusa certificarii.

De asemenea, consultantul fiscal va fi obligat sa documenteze serviciile de certificare a declaratiilor anuale de impozit pe profit in cadrul unui dosar de lucru, care va fi arhivat la sediul consultantului fiscal. Acest dosar va sta la baza controlului de calitate efectuat periodic de catre CCF.