Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Ce înseamnă Programul „Tânărul fermier”?

18 mai

Ce înseamnă Programul „Tânărul fermier”?

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță deschiderea celei de-a treia sesiuni a Programului „Tineri fermieri”, destinat persoanelor de până în 40 de ani, cu studii de specialitate în agronomie: „ Astfel,  s-a dat startul depunerii cererilor de concesionare a unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului. Cei interesați au posibilitatea de a concesiona o suprafață de până la 50 de hectare pentru o perioadă de 20 de ani.

Solicitanții vor depune la sediul ADS sau vor transmite prin poșta electronică următoarele documente:

  1. a) cerere de principiu care cuprinde numele, prenumele, data nașterii, studiile, domiciliul, comuna și județul pe raza căruia se află terenul solicitat, suprafața solicitată;
  2. b) copie a cărții de identitate a solicitantului;
  3. c) diplomele de studii de profil – în copie;
  4. d) declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu a avut contracte încheiate cu ADS, în calitate de persoană fizică și reziliate din culpa sa și/sau nu a înregistrat restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS – în original” reiese dintr-un comunicat oficial de presă.