Telefon

0250-733449

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Categorie: Noutati legislative

6 dec.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 974

Legi și decrete 241 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 1040 – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea […]
6 dec.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 975

Legi și decrete 243 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 1042 – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
5 dec.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 970

Hotărâri ale Guvernului României 879. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale 3.097. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. […]
5 dec.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 972

Hotărâri ale Guvernului României 866 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din […]