Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Anunț de participare Austria – Pachete software şi sisteme informatice

26 ian.

Anunț de participare Austria – Pachete software şi sisteme informatice

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria – Pachete software şi sisteme informatice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator LOT-0000
Obiectul licitaţiei Pachete software şi sisteme informatice

Clasificare CPV 48000000 Pachete software şi sisteme informatice

Produsele licitate Pachete software şi sisteme informatice (Metadatenmanagement Software des Herstellers dataspot)

Valoarea estimată fără TVA: 15,000,000 EUR

Numele firmei organizatoare Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste
Adresa Adresă poștală:  Lassallestraße 9b

Localitate:  Wien

Cod poștal: 1020

Subdiviziunea țării (NUTS):  Wien (AT130)

Țara: Austria

Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-18d30865ca0-44b3c1e530a8bc02
Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 01/03/2024

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 01/03/2024

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro